IAS Toppers from Vajiram & Ravi

2022 Toppers

Ishita Kishore
2022 - Rank 1
Garima Lohia
2022 - Rank 2
Uma Harathi N
2022 - Rank 3
Smriti Mishra
2022 - Rank 4
Mayur Hazarika
2022 - Rank 5
Kanika Goyal
2022 - Rank 9
Rahul Srivastava
2022 - Rank 10
Abhinav Siwach
2022 - Rank 12
Vidushi Singh
2022 - Rank 13
Kritika Goyal
2022 - Rank 14
Swati Sharma
2022 - Rank 15
Shishir Kumar Singh
2022 - Rank 16
Siddharth Shukla
2022 - Rank 18
Laghima Tiwari
2022 - Rank 19
Anoushka Sharma
2022 - Rank 20

2021 Toppers

Shruti Sharma
2021 - Rank 1
Ankita Agarwal
2021 - Rank 2
Gamini Singla
2021 - Rank 3
Aishwarya Verma
2021 - Rank 4
Yaksh Chaudhary
2021 - Rank 6
Samyak S Jain
2021 - Rank 7
Preetam Kumar
2021 - Rank 9
Harkeerat Singh Randhawa
2021 - Rank 10
Yasharth Shekhar
2021 - Rank 12
Abhinav J Jain
2021 - Rank 14
Yaswanth Kumar Reddy
2021 - Rank 15
Anshu Priya
2021 - Rank 16
Arpit Chauhan
2021 - Rank 20


2020 Toppers

Shubham Kumar
2020 - Rank 1
Jagrati Awasthi
2020 - Rank 2
Ankita Jain
2020 - Rank 3
Mamta Yadav
2020 - Rank 5
Apala Mishra
2020 - Rank 9
Satyam Gandhi
2020 - Rank 10

2019 Toppers

Pradeep Singh
2019 - Rank 1
Himanshu Jain
2019 - Rank 4
Vishakha Yadav
2019 - Rank 6
Abhishek Saraf
2019 - Rank 8
Ravi Jain
2019 - Rank 9

2018 Toppers

Kanishak Kataria
2018 - Rank 1
Akshat Jain
2018 - Rank 2
Junaid Ahmad
2018 - Rank 3
Shreyans Kumat
2018 - Rank 4
Karnati Varun Reddy
2018 - Rank 7
Vaishali Singh
2018 - Rank 8
Gunjan Dwivedi
2018 - Rank 9
Tanmay Vashistha Sharma
2018 - Rank 10

2017 Toppers

DURISHETTY ANUDEEP
2017 - Rank 1
Anu Kumari
2017 - Rank 2
Sachin Gupta
2017 - Rank 3
Atul Prakash
2017 - Rank 4
Pratham Kaushik
2017 - Rank 5
Koya Sree Harsha
2017 - Rank 6
Ayush Sinha
2017 - Rank 7
Abhishek Surana
2017 - Rank 10

2016 Toppers

Nandini KR
2016 - Rank 1
Anmol Sher Singh
2016 - Rank 2
Kothamasu Dinesh Kumar
2016 - Rank 6
Anand Vardhan
2016 - Rank 7
Shweta Chauhan
2016 - Rank 8
Sumansourav Mohanty
2016 - Rank 9
BILAL MOHI UD DIN BHAT
2016 - Rank 10

2015 Toppers

Tina Dabi
2015 - Rank 1
Shafi Khan
2015 - Rank 2
Jasmeet Singh Sandhu
2015 - Rank 3
Artika Shukla
2015 - Rank 4
close modal Prelims CAMP and CSAT